Algemene Voorwaarden

Aux Mêmes Boeken Algemene voorwaarden

Reisverzekering

U wordt sterk aangeraden om reisverzekering te verkrijgen om de kosten van uw vakantie en andere bijbehorende kosten annuleringsverzekering – wijzigingen.

Annuleringen zijn om schriftelijk (per brief of e-mail) door de persoon die de boeking heeft gemaakt. Alle reeds ten tijde van de annulering betaalde vergoedingen zullen de annuleringskosten. Als de woning kan opnieuw worden verhuurd voor de periode betrokken eventuele vergoedingen kan minder kosten die ontstaan ​​bij herverhuring worden geretourneerd.

Gasten Verantwoordelijkheden

Voor onze gîte de security / borg is betaald met de laatste betaling. Het wordt gebruikt om de kosten van eventuele schade, breuk, extra schoonmaak etc. te dekken

De accommodatie moet worden achtergelaten in een schone en nette staat bij vertrek, en de borg zal worden teruggegeven binnen veertien dagen na het einde van de vakantie, verminderd met eventuele aftrek voor schade, breuk of voor enige overmatige reiniging vereist etc.

Alle kosten moeten door de vervaldag worden betaald zoals aangegeven op het boekingsformulier. Als enig bedrag niet op de vervaldag betaald wordt behouden wij ons het recht voor de reservering en de reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd kosten te annuleren.

Het gebruik van de accommodatie, uitrusting en alle andere voorzieningen op het terrein is geheel voor risico van de bezoeker en geen verantwoordelijkheid kan worden aanvaard voor letsel, verlies of schade aan de gasten persoonlijk, of hun bezittingen – met inbegrip van voertuigen.

Gelieve te vragen of het aanvaardbaar is om uw huisdier mee te nemen alvorens te boeken. Hondenrassen opgenomen in het Verenigd Koninkrijk gevaarlijke honden Act 1991 zijn niet toegestaan. Huisdieren mogen niet alleen op het terrein te verlaten.

Schulden Eigenaren

De eigenaren zijn niet aansprakelijk voor de gasten voor een tijdelijk defect of onderbreking in de levering van openbare diensten, noch ten aanzien van alle apparatuur, machines of apparaten; noch voor enig verlies, schade of letsel als gevolg van ongunstige weersomstandigheden of andere zaken buiten de controle van de eigenaars; noch voor enig verlies, schade of overlast veroorzaakt aan of geleden door de gast moet de woning worden vernietigd of aanzienlijk beschadigd voor de aanvang van de huurperiode en in een dergelijk geval heeft de eigenaar het binnen zeven (7) dagen na kennisgeving aan de Gast, restitutie van alle eerder door die gast ten aanzien van de vakantie periode betaalde bedragen. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de eigenaar aan de huurder overschrijden betaald aan de eigenaar van de huurperiode bedragen.